top of page

Maden Arama Ruhsatı Kapsamında Mera Sondaj İzin İşlemleri

Güncelleme tarihi: 29 Eyl 2022

En çok sorulan sorulardan biride Maden arama ruhsatı kapsamında mera sondaj izin işlemlerinde ot bedeli ödenir mi ? sorusu sorulmaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında arama ruhsatı ile MAPEG tarafından maden sahalarında sondaj arama faaliyetleri izin işlemleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera Şubesine talep yazısı gönderilir. Talep Mera Yönetmeliği 8. maddeye göre değerlendirilir. Gelen talep değerlendirilerek Mera Komisyonuna gönderilir. Mera Komisyonu teknik ekip görevlendirmesi yaparak ve konu ile ilgili Defterdarlık görüşü ister. Defterdarlık görüşü Bakanlık İl Müdürlüğüne ulaştıktan sonra Defterdarlık görüşü ile birlikte kararını oluşturur ve kararı Valilik onayına sunar. Vali, Komisyonun görüşünü esas alarak talebi değerlendirir. Çoğunlukla talepler onaylanır.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bir yazı ile Valilik onayından sonra ruhsat iznini talep eden firmadan teminata esas Mera Geri Dönüşüm Projesi ister. Geri Dönüşüm Projeleri sunulup onaylandıktan sonra ise Teminat Mektubu ve ilgili bankadan Teminat Mektubu Teyit yazılarını talep eder. Bu belgeler bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne sunulur. İl Müdürlüğü bir yazı ile firmaya hazırlanmış olan sözleşmeleri gönderir ve firma yetkilisi tarafından imzalanıp tekrar il müdürlüğüne gönderilmesini ister. Firma imzalanmış olan sözleşmeleri İl Müdürlüğüne teslim eder ve sözleşme onaylanmak için Valilik Makamına gönderilir. Arama izni işlemleri Valilik onayından sonra bitmiş olur.

Ruhsat sahibi çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatı yatırmış ve sözleşmeyi imzalamış olmalıdır.

Maden arama ruhsatı kapsamında mera sondaj izin işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

- Arama ruhsatına bağlı sondaj izinlerinde ot bedeli talep edilmez,

- Sondaj izinleri tahsis amacı değişikliği kapsamına girmez,

- Sondaj izinleri sonunda ifraz ve tapuya tescil işlemleri yapılmaz,

- Yine aynı şekilde ifraz dosyaları da hazırlanmaz.


Mera Yönetmeliği 8. Maddede arama izni ile ilgili bölüm aşağıdaki gibidir.

“Arama ruhsatı alınan alanlar için, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre arama ruhsatı verilen yerlerin tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde kalması halinde, bu alanlarda arama yapılabilmesi için ilgili müdürlük veya Genel Müdürlük, Bakanlık İl Müdürlüğünden koordinat değerleri belli; varsa 1/5000, yoksa 1/25000 ölçekli harita, vaziyet planı, arama ruhsatının onaylı örneği ile Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek talep eder.

Bu talepler Bakanlık İl Müdürlüğünce, Komisyona gönderilir. Ruhsat sahibince yönetmelik kapsamında istenen bilgi ve belgeler Bakanlık İl Müdürlüğüne sunulur, Komisyonca teknik ekip görevlendirmesi yapılır ve konu ile ilgili Defterdarlık görüşü istenir. Teknik ekibin görevlendirilmesi, teknik ekipçe mera inceleme raporunun tanzimi ve bu raporun Komisyona sunulması en geç 30 gün içinde tamamlanır. Bu sürede çalışmaların tamamlanamaması halinde; sebebi ve çalışmalara başlanacağı tarih bir yazı ile ruhsat sahibi ve ilgili müdürlük veya genel müdürlüğe bildirilir. Defterdarlık görüşü Bakanlık İl Müdürlüğüne ulaştıktan sonra Komisyon 15 gün içerisinde inceleme raporu ve Defterdarlık görüşü ile birlikte kararını oluşturur ve kararı Valilik onayına sunar. Vali, Komisyonun görüşünü esas alarak talebi değerlendirir; izin verir veya red eder.

Arama ruhsatı süresi Petrol Kanunu ile Maden Kanununa göre belirlenen süredir. Arama ruhsatı süresi bitiminde, ruhsat sahibi aradığı yeri terk edecekse, arama yapılan alanları eski vasıf ve kapasitesine getirmekle yükümlüdür. Ruhsat sahibi çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatı yatırmış ve sözleşmeyi imzalamış olmalıdır.

Arama ruhsat sahibi bir yıl içerisinde söz konusu alanları eski vasıf ve kapasitesine getirmediği taktirde, Komisyon alınan teminatı kullanarak bu görevi yerine getirir. Yapılan tüm masraflarla birlikte, geçen sürede meydana gelen ot kaybının değerini de tahsil eder.

Arama ruhsatı süresi içerisinde üretim yapılmasının planlanması halinde, işletme ruhsatı alınan alanlar için uygulanan tahsis amacı değişikliği işlemi gerçekleştirilir. Arama ruhsatı için alınan izin süresince gerekli prosedür uygulanmaksızın üretim yapıldığının tespiti halinde verilen izinler iptal edilerek, zarar verilen alanların eski vasıf ve kapasitesine getirilmesi için 4342 sayılı Mera Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

Firmamız bu konuda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aynı zaman Mera Geri Dönüşüm Projeleri de hazırlamaktadır. İletişim sayfasından konu ile ilgili bağlantı kurabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Sizde mail listesine katılın.

Sitemize üye olarak yeniliklerden haberdar olablirsiniz.

Katıldığınız için teşekkür ederiz.

bottom of page