top of page

Mera Geri Dönüşüm Projesi Ne İçin Gerekli?

Güncelleme tarihi: 4 Eki 2022

Mera geri dönüşüm projeleri genellikle mera alanlarındaki maden işleme sahaları için yapılmaktadır. Bu projelerle maden ocağının işletme süresi dolduğunda meranın eski haline getirilmesi için yapılacak masrafların belirlenmesidir. Projede belirtilen bu değer esas alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Şubesi sekreteryasında toplanan Mera Komisyonunun belirlediği hesaba yatırılır veya komisyona teminat (banka teminatı vb.) olarak verilir. Bu değeri Mera Komisyonu; yatırımcıya işletme süresi sona erdikten sonra ve mera eski haline getirildikten sonra geri verilmek üzere teminat olarak alır.

Geri dönüşüm bedeli yatırıldıktan sonra Valilik ile İlgili firma arasında Geri Dönüşüm Sözleşmesi imzalanır. İlgili firma Sözleşme sonrasında mera alanında çalışma yapabilmektedir.

​Özet ile geri dönüşümlü yatırımlarda çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatın yatırılması ve sözleşmenin imzalanmış olması gerekir.

Mera Kanunu’nun 14. Maddesine göre;

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine; 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre verimliliği kesinlikle saptanan maden ve petrol arama, ön işletme ve işletme faaliyeti için zaruri olan

b) Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan

c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan

d) İmar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan, yerler, ilgili Bakanlığın Bakanlığa talebi, Maliye Bakanlığı’nın ve valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin Hazine adına tescili yapılır.

Mera-İzinleri
.pdf
Download PDF • 140KB

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Sizde mail listesine katılın.

Sitemize üye olarak yeniliklerden haberdar olablirsiniz.

Katıldığınız için teşekkür ederiz.

bottom of page