top of page

Toprak Koruma Projesi Ne İçin Gerekli

Güncelleme tarihi: 5 Eki 2022

Toprak Koruma Projelerini yasal dayanağı 2005 yılında çıkartılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na dayanmaktadır.


19.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla bir kısım düzenlemeler getirmiştir. Zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanması veya hazırlatılması gerekmektedir.


Doğal olaylar ve insan faaliyetlerine karşı hassas olan tarım arazilerinin; korunması, geliştirilmesi ve ekonomik olarak kullanımının sağlanması için, doğal özellikleri göz önünde bulundurularak kontrollü ve planlı kullanılması zorunludur.


Toprak koruma projesi arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içermektedir.

Hazırlanan toprak koruma projesinin amacı; kullanılan arazinin çevresinde yapılan tarımsal faaliyetlerin, toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak kullanımını sağlamaktır.

Sadece Yetki Belgesine Sahip Ziraat Mühendisleri Toprak Koruma Projesi hazırlayabilir. Bizlere İLETİŞİM bölümündeki telefon numaralarından ve mail adreslerinden ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Sizde mail listesine katılın.

Sitemize üye olarak yeniliklerden haberdar olablirsiniz.

Katıldığınız için teşekkür ederiz.

bottom of page