top of page
Sonbaharda tepelik manzara
Mera Geri Dönüşüm Projesi

4342 sayılı mera kanunun 14. maddesine göre;  arama ruhsatı alınan alanlar ve işletme ruhsatı alınan alanlar, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre arama ruhsatı verilen yerlerin tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde kalması halinde geri dönüşümlü yatırımlarda teminata esas olacak şekilde “Geri Dönüşüm Projesi” hazırlanır. denilmektedir.

Bu kapsamda Tahsis amacı değişikliğine konu geri dönüşümü mümkün olan yatırımlarda teminata esas olacak şekilde“Mera Geri Dönüşüm Projesi” hazırlanır. Söz konusu proje için gerekli olan Serbest Mühendislik Müsavirlik Belgeli (SMMB belgeli), mera konusunda eğitim almış konu uzmanı ziraat mühendisi şirketimiz bünyesinde mevcuttur.

Mera geri dönüşüm projeleri genellikle mera alanlarındaki maden işleme sahaları için yapılmaktadır. Bu projelerle maden ocağının işletme süresi dolduğunda meranın eski haline getirilmesi için yapılacak masrafların belirlenmesidir. Projede belirtilen bu değer esas alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Şubesi sekreteryasında toplanan Mera Komisyonunun belirlediği hesaba yatırılır veya komisyona teminat (banka teminatı vb.) olarak verilir. Bu değeri Mera Komisyonu;  yatırımcıya işletme süresi sona erdikten sonra ve mera eski haline getirildikten sonra geri verilmek üzere teminat olarak alır.  

 

Geri dönüşüm bedeli yatırıldıktan sonra Valilik ile İlgili firma arasında Geri Dönüşüm Sözleşmesi imzalanır. İlgili firma Sözleşme sonrasında mera alanında çalışma yapabilmektedir.

Özet ile geri dönüşümlü yatırımlarda çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatın yatırılması ve sözleşmenin imzalanmış olması gerekir.

Beraber Çalışalım

İletişim sayfasından başvurabilir yada arayabilirsiniz.

bottom of page