top of page

Arama Sonuçları

"" için 46 öge bulundu

Blog Yazıları (17)

 • SİVAS’IN TARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYELİ

  İlk tarımsal faaliyetlerin başlangıcı olarak neolitik çağ olduğu düşünülmektedir. Gıda, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren, hayatın devamlılığı için en önemli kaynaklardan biri olmuştur. Gıdanın güvenliğini sağlamak, onu iyi şekilde muhafaza edebilmek ve yeterince üretebilmek hayatta kalmanın anahtar koşulu sayılmıştır. Gıda endüstrisi, dünya nüfusu tarafından tüketilen gıdanın çoğunu sağlayan karmaşık, çeşitli işletmelerden oluşan küresel bir ağdır. Günümüzde insanlık faaliyetleri sonucu ortaya çıkan küresel ısınma, aşırı nüfus artışı, plansız ve hızlı kentleşme, tahrip edilen tarım ve orman arazileri gibi pek çok sorun gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bu tehdidin gelecekte artarak ciddi bir soruna dönüşebileceği öngörülmektedir. Bu nedenle gerek kırsal alanlarda gerekse kentsel ve ulusal düzeyde açlık ve yoksulluğun önlenmesinde ve kalkınmanın sağlanmasında tarımsal üretimin artırılması ve gıda güvencesinin sağlanması gerekmektedir. Tarım, ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve siyasal faaliyet olarak da büyük önem taşımaktadır. Gıda ve tarımın önemi insanlığın varlığı ve gelişimi için çok büyük bir konudur. Gıda, insanların hayatta kalması, sağlıklı olması ve enerji kazanması için gereken besin maddelerini sağlar. Tarım ise gıda üretiminin temel kaynağıdır. Tarımsal üretim, hem insanların hem de hayvanların beslenmesine katkıda bulunur. Ayrıca tarım, ekonomik faaliyetlerin, ticaretin, istihdamın ve kalkınmanın da önemli bir parçasıdır. Gıda ve tarımın önemi günümüzde daha da artmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması, iklim değişikliğinin etkileri, su kaynaklarının azalması, gıda kaybı ve israfı gibi sorunlar, gıda güvencesi ve güvenliği konusunda ciddi zorluklar yaratmaktadır. Gıda güvencesi, herkesin yeterli miktarda ve kalitede gıdaya ulaşabilmesi anlamına gelir. Gıda güvenliği ise gıdaların sağlığa zararlı olmayan şekilde üretilmesi, işlenmesi, depolanması ve tüketilmesi anlamına gelir. Gıda ve tarımın önemi sadece insanlar için değil, aynı zamanda doğa için de geçerlidir. Tarım faaliyetleri, biyolojik çeşitliliği korumak, ekosistemleri dengede tutmak, toprağı verimli kılmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak gibi çevresel faydalar da sağlar. Ancak tarım faaliyetleri aynı zamanda çevreye zarar verebilir. Örneğin, aşırı gübreleme, pestisit kullanımı, erozyon, su kirliliği ve sera gazı emisyonları gibi olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle tarımın sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerekmektedir. Sürdürülebilir tarım, doğal kaynakları koruyan, çevreye saygılı, ekonomik olarak verimli ve sosyal olarak adil olan bir tarım sistemidir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları arasında organik tarım, iyi tarım uygulamaları, entegre bitki koruma yöntemleri, su tasarrufu teknikleri ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı sayılabilir. Türkiye’de tarım ve hayvancılık, ülkenin ekonomisi, istihdamı ve ihracatı için önemli bir sektördür. Türkiye, dünyanın en büyük tarım üreticileri arasında yer almakta ve birçok ürüne göre kendine yeterli veya fazla üretim yapmaktadır. Türkiye’nin tarım sektörü, 2021 yılında 190’dan fazla ülkeye 1.800 çeşit tarım ürünü ihraç ederek 23 milyar ABD doları ihracat geliri elde etmiştir. Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. İklimi genellikle karasal iklim özellikleri taşır. Tarım ve hayvancılık Sivas’ın ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sivas’ın başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, nohut, mercimek, fiğ, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve patatestir. Sebze ve meyve yetiştiriciliği pek gelişmemiştir. Sivas’ta tarım sektörü GSMH’nın % 10.5’ini oluşturmaktadır. Tarla ürünleri ve meyve üretimi bitkisel üretimin yaklaşık dörtte üçünü kapsamakta, tarla ürünleri içerisinde buğday ilk sırada yer almaktadır. Sivas’ta tarımsal faaliyet, geniş tarım arazisi varlığıyla ve mikroklima özelliği bulunan tarımsal havza varlığıyla tarımsal üretimde zenginlikler barındırmaktadır. Sivas’ta tarımsal ürün çeşitliliği artırmak için de çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, nohut üretiminde bölgenin önemli bir potansiyelinin olduğu ortaya çıkmıştır. Sivas’ta tarımsal faaliyet, hem bölgenin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Sivas’ta tarımı yapılan bitkiler, genellikle tahıl, baklagiller, sebze, meyve ve yem bitkileridir. Sivas’ın tarım alanları, toplam yüzölçümünün yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. Sivas’ta yetiştirilen başlıca tahıl ürünleri buğday, arpa, çavdar ve yulaf; baklagillerden nohut, mercimek ve fasulye; sebze ürünleri patates, soğan, lahana, havuç ve salatalık; meyve ürünleri elma, armut, erik, kayısı ve ayva; yem bitkileri ise yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısırdır. Sivas’ta ayrıca tıbbi aromatik bitkiler ve endemik bitkiler de yetişmektedir. Sivas’ta gelir getiren ürünler açısından ilk sırada yer almakta olan tahıllar bununla birlikte endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller, yem bitkileri olmaktadır. Sivas’ın tarım alanları, toplam yüzölçümünün yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. Sivas’ta ayrıca tıbbi aromatik bitkiler ve endemik bitkiler de yetişmektedir. Sivas’ta tarımı yapılan bitkilerin üretim miktarlarına bakacak olursak, 2022 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) %14,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %7,7 oranında artış olurken; sebzelerde %0,5 oranında azalma olduğu görülmektedir. Tahıl ürünleri üretim miktarları 2022 yılında bir önceki yıla göre %21,3 oranında artarak yaklaşık 38,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre, buğday üretimi %11,9 oranında artarak 19,8 milyon ton, mısır üretimi %25,9 oranında artarak 8,5 milyon ton, arpa üretimi %47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton olmuştur. Sebze ürünleri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,5 oranında azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sebzeler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, hıyarda %2,6 oranında artış olurken; domateste %0,7 oranında azalma olduğu görülmüştür. Sivas’ta tohumluk patates üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Tohumluk patates, yemeklik patatesten farklı olarak sertifikalı ve hastalıklardan ari bir tohum olarak yetiştirilen ve diğer patates üreticilerine tohum olarak satılan bir patates çeşididir. Sivas, Türkiye’nin tohumluk patates üretiminde ilk sırada yer alan bir ildir. Sivas’ta hem yemeklik hem de tohumluk patates üretimi yapılmaktadır. Sivas’ta 2022 yılında 18 bin dekar alanda tohumluk patates, 72 bin dekar alanda ise yemeklik patates olmak üzere toplam 90 bin dekar alanda ekim yapıldığı belirtilmiştir. Hasat döneminde ise 75 bin ton sertifikalı patates tohumluğu ve 370 bin ton yemeklik patates üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Sivas, hayvancılık faaliyetleri için uygun coğrafi koşullara sahip bir il olduğu için hayvancılık Sivas'ın ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Sivas'ta hayvancılık, genellikle aile işletmeciliği şeklinde yürütülmekte olup, yerel ekonomi için önemli bir geçim kaynağıdır. Sivas'ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Özellikle koyun ve keçi yetiştiriciliği, geleneksel olarak önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca balık, hindi, kaz ve tavuk gibi diğer hayvan türlerinin yetiştiriciliği de yapılmaktadır. İl topraklarının çok geniş bir kısmını kaplayan plato ve yaylalar hayvancılığa çok elverişlidir. Sivas, küçükbaş 745 bin, büyükbaş 415 bin hayvan varlığı ile Anadolu’nun önemli hayvancılık merkezlerindendir. Ağırlıklı olarak meraya dayalı hayvancılık yapılmaktadır. Sivas’ta arıcılık, önemli tarımsal faaliyetler ve geçim kaynakları arasında yer alır. Arıcılık, Sivas gibi doğal zenginliklere sahip bölgelerde önemli bir tarım faaliyetidir. Sivas'ın geniş ve çeşitli bitki örtüsü ile arıcılık potansiyeli bulunmaktadır. Sivas, Türkiye’nin en zengin florasına sahip olan illerinden biridir ve yaklaşık 2 bin farklı bitki türü bulunmaktadır, bunların 443’ü endemik türdür. Bu çeşitlilik, Sivas’ın arıcılık için mükemmel bir yer olmasını sağlar. Arıcılık, özellikle dağlık alanlar, yaylalar ve çeşitli bitki örtüsüne sahip olan Zara, İmranlı, Divriği ve Hafik ilçelerinde yoğun olarak yapılmaktadır. Arıcılık, ilin ekonomisinin ve kültürünün önemli bir parçasıdır. Sivas, çiçek balı üretiminde ilk sırada, arıcılık işletme sayısı bakımından ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer almaktadır. Sivas’ta 300 bine yakın arılı kovan bulunmaktadır ve kovan sayısı bakımından Türkiye’de 7’nci sıradadır. Sivas’ın zengin bitki çeşitliliği, endemik türleri, geniş mera alanları ve el değmemiş doğası, arıcılık için ideal bir ortam sunmaktadır. Ayrıca Sivas, Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yere sahip olan Akıncı Türkmenleri tarafından üretilen Akıncı atlarıyla tanınır. Bu nedenle at yetiştiriciliği ve at ırklarının korunması Sivas'ta özel bir öneme sahiptir.

 • Ekilmeyen Tarım Arazilerinin Kiralanması

  5 Nisan 2023 tarih 32154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kanun No. 7442 Kabul Tarihi: 23/3/2023 olan kanun değişiklikleri 5403 sayılı kanunda değişiklik yapılarak ekilip biçilmeyen tarım arazileri devlet eliyle kiraya verilebilecektir. MADDE 37- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/K maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Bakanlık; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup, hisselilik, mülkiyet ihtilafı, parçalılık, tarımsal faaliyete son verilmesi, göç veya başka bir sebeple üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit ederek, ekonomiye kazandırılması ve kamu yararına kullanılması için bu arazileri kira geliri arazi maliklerine ait olmak üzere ve arazinin vasfının değiştirilmemesi şartıyla sezonluk olarak rayiç bedelden aşağı olmamak üzere kiraya verir. Kiralama öncelikli olarak kiraya verilecek arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılır. Bakanlık kiralama işlemlerini genel hükümlere göre taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmelere de yaptırabilir. Bu maddeye göre kiralanan araziler Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilir ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılır. Kiralanacak arazilerin rayiç kira bedelleri ve kiralayanların yetiştirebilecekleri ürün veya ürün grupları Bakanlık il veya ilçe müdürlükleri tarafından mahallinde veya elektronik ortamda ilan edilir. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene kiralanır. Öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralanır. Arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde kira bedelleri araziye özgülenerek bir kamu bankası nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılarak nemalandırılır. Mülkiyeti ihtilaflı arazilerde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine dağıtılır. Kiralanacak arazilerin; sınıfı, parsel büyüklüğü, verimliliği gibi hususlar dikkate alınarak tespit edilmesi, kiralama usul ve esasları, kira bedellerinin ve sürelerinin belirlenmesi ile kiralamaya ve kira gelirlerinin hak sahiplerine dağıtımı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

 • IPARD II Programı 11. Çağrı Dönemi 17. Grup Hibe Kazanan Yatırımcı Listesi

  Projeleri firmamız tarafından hazırlanan tarım alet ve makineleri için bu dönem açıklanan listede 3 yatırımcımız hibe almaya hak kazanmışlardır. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. - AYDIN ŞAHİN Sivas Yıldızeli Belcik Köyü - MUSTAFA JIRIŞKUZU Sivas Yıldızeli Güneykaya Beldesi - Selçuk Turgay AKSOY Sivas Kangal Beyyurdu Köyü Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında; “IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 17. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.” Hibeye Almaya Hak Kazananlar Listesi aşağıda yer almaktadır. Proje incelemeleri biten ve açıklanan firma ve şahıslar projelerini uygulamak için TKDK İl koordinatörlüklerinde önce sözleşme imzalaması gerekmektedir. Sonrasında proje uygulama ve ÖTP dosyası teslimi ile hibelerini alabileceklerdir. Sizlerde destek almak istiyorsanız danışmanlık için sitemiz iletişim kanallarını kullanarak bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Hak kazanan tüm yatırımcılara hayırlı olsun. 11. Çağrı - 17. Grup

Hepsini Görüntüle

Diğer Sayfalar (29)

 • İletişim | Beta Muhendislik

  İletişim Adres Beta Mühendislik Tar. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sularbaşı Mh. Kepenek Cd. Özcan Apt. No: 19 Kat:2/3 Merkez SİVAS Kale VD - 167 058 18 72 İletişim Çalışma Saatleri Telefon GSM: 0 532 682 83 34 demir.serdal@gmail.com P.tesi-Cuma 8:30 – 18:00 Cumartesi Pazar 9:00 – 16:00 Kapalı Ad Soyisim Email Telefon Mesaj Gönder Gönderiniz için teşekkür ederiz

 • Proje Teknik Raporu | Beta Muhendislik

  Proje Teknik Raporu Proje Teknik Raporu 5403 sayılı kanun kapsamında özellikle Tarımsal Amaçlı Yapı sınıfına giren (ahır, ağıl, kümes, tarım amaçlı depo vs.) projelerin tarım dışı izin aşamalarında talep edilmektedir. Rapor içeriğinde projenin amacı, yatırımcı bilgileri, proje süresi, 5 yıllık projeksiyon bilgileri, proje bilgileri, yatırım yerine ait bilgileri içermektedir. ​ Ülkemizin tüm şehirlerine proje hazırlamaktayız. İLETİŞİM bölümünden bizlere ualaşabilirsiniz. Beraber Çalışalım İletişim sayfasından başvurabilir yada arayabilrsiniz.

 • Hizmetlerimiz | Beta Muhendislik

  Hizmetlerimiz Genel itibari ile tarım dışı izinler kapsamında talep edilen Proje Teknik Raporu , Toprak Koruma Projesi ve Mera Geri Dönüşüm Projeleri hazırlamaktayız. Bu projeler dışında; TKDK kurumuna ipard (AB Projeleri) , TEDAŞ tarafından talep edilen ve Elektrik Dağıtım Şirketlerince hazırlatılan Kıymet Taktir (Ön Değerleme) Raporlarının hazırlanması, EPDK tarafından talep edilen (GES, HES ve RES projeleri) Kıymet Taktir (Ön Değerleme) Raporlarının hazırlanması, işlerini yapmaktayız. İLETİŞİM kurmak için biz buradayız. Toprak Koruma Projesi Toprak Koruma Projesi için teklif alınız. Mera Geri Dönüşüm Projesi Mera Geri Dönüşüm Projeleri için teklif alınız. Kıymet Taktir Raporları Kıymet Taktir Raporları için teklif alınız. Proje Teknik Raporu Proje Teknik Raporu için teklif alınız. Teklif Formu Aşağıdaki formu doldurarak teklif alabilirsiniz. İsim Soy isim Email Konu Telefon Mesajınızı aşağıdaki alana yazabilrsiniz Gönder Gönderdiğiniz için teşekkürler!

Hepsini Görüntüle
bottom of page