top of page
Yeşil Çayırlar

Toprak Koruma Projesi

Toprak Koruma Projelerinin yasal dayanağı 2005 yılında çıkartılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na dayanmaktadır.

19.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla bir kısım düzenlemeler getirmiştir. Zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanması veya hazırlatılması gerekmektedir.

Doğal olaylar ve insan faaliyetlerine karşı hassas olan tarım arazilerinin; korunması, geliştirilmesi ve ekonomik olarak kullanımının sağlanması için, doğal özellikleri göz önünde bulundurularak kontrollü ve planlı kullanılması zorunludur.

 

Toprak koruma projesi arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içermektedir.

 

Hazırlanan toprak koruma projesinin amacı; kullanılan arazinin çevresinde yapılan tarımsal faaliyetlerin, toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak kullanımını sağlamaktır.

 

Sadece Yetki Belgesine Sahip Ziraat Mühendisleri Toprak Koruma Projesi hazırlayabilir.  Bizlere  iletişim bölümündeki telefon numaralarından ve mail adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Beraber Çalışalım

İletişim sayfasından başvurabilir yada arayabilrsiniz.

bottom of page