top of page
IPARD Kapsamında Hibe Destekleri

Beta Mühendislik Tarım ve Danışmanlık firması olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) programı olan IPARD kapsamında özellikle 302 tedbirleri için proje hazırlamaktayız. 302 tedbiri bitkisel üretim için gerekli olan alet ve makinalar için hibe destekleri vermektedir. IPARD -2 kapsamında hibe oranı %55’dir. Program kapsamında tüm projelerde KDV istisnası bulunmaktadır. Yani KDV’den muaftır.

Ekim makinası Mibzer, toprak işleme aletleri Pulluk, Kaz Ayağı, Diskaro, Diğer alet ve makinalar ise Römork, Su Deposu, Arka ve Ön Yükleme Kepçesi, İlaçlama (Holder) Makinası, Kültivatör, Tesviye Küreği, Çizel, Gübre Serpme Makinası program kapsamında hibe desteği verilen bazı alet ve makinalardır.

 

İLETİŞİM bölümünden projelerinize hibe desteği almak için başvurabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin farklı zamanlarda Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir

Ipard Programı Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme faizi ile birlikte geri alımı söz konusudur.

Başvurular nerelere yapılacaktır?

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları İlde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı İl dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Desteklenen tedbirler ve sektörler nelerdir?

Tedbir 101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar;

 • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar;

 • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • 103-3 Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması

 • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • 103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tedbir 302. Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme;

 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

 • 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

 • 302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler

 • 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 • 302-6 Makine parkları

 • 302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

IPARD Programının Uygulandığı İller;

Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

IPARD Proje Durumu ve Bilgisi Sorgulama

E-Devlet üzerinden başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

 

1
2
bottom of page